Levý banner
Pravý banner
Meni
0 0,00
Manjka vam še 70 do brezplačne dostave
Kategorija

Pogoji poslovanja

O nakupu

Karin

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA
 
 
podjetja
Donoci s.r.o.
sedež Pražská 2532/4 
Blansko 678 01, Češka
matična številka: 47539569
za prodajo blaga v spletni trgovini, ki se nahaja
na www.svet-svetil.si
 
 
  

   1. UVODNE DOLOČBE

 
1.1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju „Pogoji poslovanja“) podjetja Donoci s.r.o., s sedežom v Pražská 2532/4, Blansko 678 01, Češka, matična številka: 47539569 (v nadaljevanju „prodajalec“) so urejeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), ki ureja vzajemne pravice in obveznosti pogodbenih strank, ki izhajajo iz ali v zvezi z kupoprodajno pogodbo (v nadaljevanju „kupoprodajna pogodba"), sklenjeno med prodajalcem in drugo fizično osebo (v nadaljevanju „kupec“) prek spletne trgovine prodajalca. Spletno trgovino upravlja spletni prodajalec na spletni strani www.svet-svetil.si (v nadaljevanju „spletna stran“) prek spletnega vmesnika (v nadaljnjem besedilu „spletni vmesnik trgovine“).
 
1.2. Pogoji poslovanja ne veljajo za primere, ko je oseba, ki namerava kupiti blago od prodajalca, pravna oseba ali oseba, ki pri naročanju blaga deluje v okviru svoje poslovne dejavnosti ali v okviru samostojnega opravljanja svojega poklica.
 
1.3. Določbe, ki odstopajo od pogojev, se lahko sklenejo v kupoprodajni pogodbi. Kupoprodajna pogodba in Splošni pogoji poslovanja so v češkem jeziku. Pogodba se lahko sklene v češkem jeziku.
 
1.4. Pogoje poslovanja lahko prodajalec spremeni ali dopolni. Ta določba ne vpliva na pravice in obveznosti, nastale v času veljavnosti prejšnje različice Pogojev poslovanja.
 
 

   2. UPORABNIŠKI RAČUN

  
2.1. Na podlagi registracije kupca na spletni strani lahko kupec dostopa do svojega uporabniškega vmesnika. Kupec lahko iz svojega uporabniškega vmesnika naroči blago (v nadaljevanju „uporabniški račun“). Če spletni vmesnik trgovine omogoča shranjevanje, lahko kupec naroči blago tudi brez registracije, neposredno iz spletnega vmesnika trgovine.
 
2.2. Ob registraciji na spletni strani in naročanju blaga je kupec dolžan pravilno in resnično navesti vse podatke. Kupec je dolžan ob kakršni koli spremembi posodobiti podatke, ki so navedeni v uporabniškem računu. Prodajalec meni, da so podatki kupca na uporabniškem računu in ob naročanju blaga pravilni.
 
2.3. Dostop do uporabniškega računa je zaščiten z uporabniškim imenom in geslom. Kupec je dolžan ohranjati zaupnost informacij, ki so potrebne za dostop do njegovega uporabniškega računa.
 
2.4. Kupec ni pooblaščen, da dovoli uporabo uporabniškega računa tretjim osebam.
 
2.5. Prodajalec lahko prekliče uporabniški račun, zlasti če kupec svojega uporabniškega računa ne uporablja več kot 30 dni ali če kupec krši svoje obveznosti iz kupoprodajne pogodbe (vključno s Pogoji poslovanja).
 
2.6. Kupec upošteva, da uporabniški račun ni vedno na voljo, zlasti v zvezi s potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme prodajalca, ali pa potrebnim vzdrževanjem strojne in programske opreme tretjih oseb.


2.7. Kupec ima pravico dodati oceno in mnenje kupljenega blaga na spletno stran prodajalca pod pogoji iz 2.8. odstavka, o čemer je obveščen po elektronski pošti po nakupu blaga s strani prodajalca.


2.8. Kupec lahko doda oceno prek svojega obstoječega uporabniškega računa, kot je opredeljeno v 2. členu Pogojev poslovanja ali ga ustvari prek povezave v e-pošti iz prejšnjega odstavka po vnosu svojega imena, priimka in e-poštnega naslova. Prodajalec kupca obvesti, da kupčeve osebne podatke, ki jih je kupec vnesel ob dodajanju ocene, prodajalec obdeluje, da bi izpolnil zakonsko obveznost prodajalca in s tem zagotovi, da objavljene ocene prihajajo od potrošnikov, ki so izdelek dejansko uporabljali ali kupili, saj je ocena objavljena na spletni strani prodajalca. Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati, da preneha obdelovati njegove osebne podatke v ta namen, in prodajalec bo takšne zahteve nemudoma izpolnil, vendar bo v tem primeru prodajalec odstranil oceno, ki jo je kupec dodal na njegovo spletno mesto. Kupec to potrjuje.


2.9. Prodajalec ima pravico izbrisati ocene, ki niso povezane z blagom, ki ga je kupec kupil od prodajalca. Prodajalec si pridržuje pravico, da izbriše ocene, ki ne ocenjujejo samega izdelka, ali ocene, ki vsebujejo vulgarne izraze, žaljive in rasistične vsebine, politična mnenja, povezave do drugih spletnih strani ali slab zgled.

 

   3. SKLENITEV KUPOPRODAJNE POGODBE

3.1. Vse predstavitve blaga na spletnem vmesniku spletne trgovine so informativne narave in prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe o nakupu tega blaga. Določbe Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) se ne uporabljajo.
 
3.2. Spletni vmesnik trgovine vsebuje informacije o blagu, vključno z navedbo cen posameznega blaga in stroški vračila blaga, če tega blaga po svoji naravi ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Cene izdelkov so navedene vključno z davkom na dodano vrednost in vsemi povezanimi pristojbinami. Cene izdelkov ostajajo veljavne, dokler so prikazane v spletnem vmesniku trgovine. Ta določba ne omejuje prodajalčeve zmožnosti, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji.
 
3.3. Spletni vmesnik trgovine vsebuje tudi informacije o stroških pakiranja in dostave blaga. Informacije o stroških pakiranja in dostave blaga, navedene v spletnem vmesniku trgovine, so veljavne le v primerih, ko je blago dobavljeno na ozemlju Republike Slovenije.
 
3.4. Za naročilo blaga bo kupec izpolnil naročilnico v spletnem vmesniku trgovine. Naročilnica vsebuje zlasti informacije o:
 • naročenem blagu (kupec naročeno blago "doda" v elektronsko nakupovalno košarico spletnega vmesnika trgovine),
 • načinu plačila nakupne cene blaga, podrobnosti o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga in
 • informacije o stroških, povezanih z dostavo blaga (v nadaljevanju skupaj imenovano „naročilo“).

3.5. Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je vnesel v naročilo, upoštevajoč sposobnost kupca, da prepozna in popravi napake, ki so nastale pri vnosu podatkov v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb „Dokončaj naročilo“. Prodajalec meni, da so podatki v naročilu pravilni. Ob prejemu naročila bo prodajalec brez odlašanja kupcu po elektronski pošti potrdil prejem naročila, in sicer na elektronski naslov kupca, naveden v uporabniškem računu ali v naročilu (v nadaljevanju „elektronski naslov kupca“).
 
3.6. Prodajalec ima vedno pravico zahtevati od kupca dodatno potrditev naročila (na primer pisno ali po telefonu), odvisno od narave naročila (količina blaga, nakupna cena, pričakovani stroški pošiljanja).
 
3.7. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem izhaja iz dobave naročenega blaga na naslov, ki ga kupec navede v naročilu.
 
3.8. Kupec se strinja, da bo uporabil komunikacijska sredstva na daljavo pri sklepanju kupoprodajne pogodbe. Stroške, ki jih ima kupec pri uporabi komunikacijskih sredstev na daljavo v zvezi s sklenitvijo nakupne pogodbe (stroški internetne povezave, stroški telefonskih klicev), nosi sam kupec, pri čemer se ti stroški ne razlikujejo od osnovne stopnje..
 
 

   4. CENA BLAGA IN PLAČILNI POGOJI

4.1. Cena ponujenega blaga prek spletne strani prodajalca je navedena z vključenim davkom na dodano vrednost in vsemi pripadajočimi dajatvami.


4.2. Kupec lahko prodajalcu plača ceno blaga in vse stroške, povezane z dobavo blaga po kupoprodajni pogodbi, na naslednje načine:
 
 • z gotovino ob dostavi v kraju, ki ga kupec navede v naročilu;
 • z bančnim nakazilom na TRR prodajalca IBAN: SI56290000070559015, SWIFT: BACXSI22XXX pri banki UniCreditBank (v nadaljevanju »račun prodajalca«);
 • brezgotovinsko prek spletnega plačilnega sistema PayPal;
 • s kreditno kartico;
 
4.3. Skupaj z nabavno ceno mora kupec prodajalcu plačati tudi stroške pakiranja in dostave blaga po dogovorjeni ceni. V kolikor ni izrecno navedeno drugače, vključuje nabavna cena tudi stroške, povezane z dostavo blaga.
 
4.4. Prodajalec od kupca ne zahteva predujema ali drugega podobnega plačila. To ne posega v določbo člena 4.6 pogojev poslovanja v zvezi z obveznostjo vnaprejšnjega plačila nabavne cene blaga.
 
4.5. V primeru gotovinskega plačila se nabavna cena plača ob prejemu blaga. V primeru brezgotovinskega plačila se nabavna cena plača v 7 dneh od sklenitve kupoprodajne pogodbe.
 
4.6. V primeru brezgotovinskega plačila mora kupec plačati nabavno ceno blaga in obenem navesti sklic plačila. V primeru brezgotovinskega plačila je kupčeva dolžnost plačati nakupno ceno izpolnjena v trenutku nakazila ustreznega zneska na prodajalčev račun.
 
4.7. Prodajalec ima pravico zahtevati plačilo celotne kupnine še posebej v primeru, ko kupec ne predloži dodatne potrditve naročila (člen 3.6), preden blago pošlje kupcu. Določbe Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) se ne uporabljajo.
 
4.8. Kakršnih koli popustov na ceno blaga, ki ga prodajalec ponudi kupcu, ni mogoče medsebojno kombinirati.
 
4.9. Prodajalec je dolžan o opravljenih plačilih po kupoprodajni pogodbi izdati kupcu davčni dokument - račun. Prodajalec je zavezanec za davek na dodano vrednost. Davčni dokument - račun izda prodajalec kupcu po odpremi naročenega blaga in ga v elektronski obliki pošlje na e-naslov kupca.
 
4.10. Možno je zahtevati spremembo računa, razen če gre za spremembo zaradi spremembe dobave blaga ali popravka očitne netočnosti prvotnega računa (npr. tipkarska napaka, napačna količina fakturiranega blaga ipd.). ), šele tretji dan v mesecu po datumu izdanega računa. Takrat menjava ni več mogoča.
 
4.11. Prodajalec je dolžan kupcu izdati davčni dokument.
 
 

   5.ODSTOP OD KUPOPRODAJNE POGODBE

5.1. Kupec upošteva, da v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) ni mogoče odstopiti od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga, ki je bilo prilagojeno po kupčevi želji ali za osebo iz pogodbe o dobavi hitro pokvarljivega blaga, kot tudi blaga, ki je bilo po dobavi nepovratno pomešano z drugim blagom, od kupoprodajne pogodbe za dobavo blaga v zapečateni embalaži, ki ga je potrošnik odstranil iz embalaže in ga zaradi higienskih razlogov ni mogoče vrniti, ter od kupoprodajne pogodbe za dobavo avdio ali video posnetkov ali računalniškega programa, če je potrošnik pri tem poškodoval originalno embalažo. Prodajalec poudarja, da je blago - respiratorji z zaščitnim razredom FFP2, ki ga je potrošnik vzel iz embalaže, blago, ki ga iz higienskih razlogov ni mogoče vrniti.
 
5.2. Če primer ni naveden v členu 5.1 Pogojev poslovanja ali če ni drugega primera, ko od pogodbe ni mogoče odstopiti, ima kupec v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2) pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe, in sicer v štirinajstih (14) dneh od datuma prejema blaga, pri čemer v primeru, kadar je predmet kupoprodajne pogodbe več vrst blaga ali dobava več delov, ta rok teče od datuma zadnje dobave blaga. Odstop od kupoprodajne pogodbe je treba prodajalcu poslati v roku, določenem v prejšnjem stavku. Za odstop od kupoprodajne pogodbe lahko kupec uporabi spletni obrazec, ki ga zagotavlja prodajalec. Kupec lahko odstop od kupoprodajne pogodbe pošlje med drugim na naslov prodajalčevega prostora ali prek kontaktnega obrazca.
 
5.3. Poleg morebitnega odstopa od pogodbe pod pogoji iz prejšnjega odstavka prodajalec kupcu, ki je v položaju potrošnika, priznava pravico, da v 60 dneh od prevzema blaga brez navedbe razloga odstopi od pogodbe, pod pogojem, da takšen kupec vrne prodajalcu blago skrbno zapakirano v originalni embalaži z vsemi dodatki in vsemi sestavnimi deli embalaže in pod pogojem, da blago ni bilo uporabljeno mimo vpliva njegove narave, lastnosti in funkcionalnosti, in niso blago prilagojeno osebnim potrebam kupca ali blago izrazito prilagojeno osebnim potrebam kupca.


5.4. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe se kupoprodajna pogodba razveljavi od začetka. Blago je treba vrniti prodajalcu v štirinajstih (14) dneh od vročitve odstopa od pogodbe prodajalcu. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, nosi stroške, povezane z vračilom blaga prodajalcu, tudi če blaga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti po običajni poštni poti. Prodajalec NE sprejema blaga, vrnjenega na njegov naslov s paketom z odkupnino. Ta paket ne bo sprejet in bo vrnjen pošiljatelju.


5.5. V primeru odstopa od kupoprodajne pogodbe po členu 5.2 Pogojev poslovanja, prodajalec vrne denarna sredstva, prejeta od kupca, v roku štirinajst (14) dni od odstopa od kupoprodajne pogodbe na enak način, kot ga je prodajalec prejel od kupca. Prodajalec je prav tako upravičen vrniti nakup, ki ga je kupec zagotovil že ob vrnitvi blaga od kupca ali po drugačni poti, pod pogojem, da se kupec s tem strinja in prodajalec s tem kupcu ne povzroča dodatnih stroškov. Če kupec odstopi od kupoprodajne pogodbe, prodajalec ni dolžan vrniti prejetih denarnih sredstev kupcu, preden kupec vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu. V primeru, da je kupec ceno blaga plačal z darilnim bonom, bo prodajalec darilni bon vrnil. Če je bila cena delno plačana v obliki darilnega bona, prodajalec vrne denar delno v obliki darilnega bona, v razmerju, v katerem je bila plačana cena.
 
5.6. Prodajalec ima pravico enostransko pobotati odškodninski zahtevek na blagu z zahtevkom kupca za vračilo kupnine.
 
5.7. Prodajalec si pridržuje pravico do odstopa od kupoprodajne pogodbe v naslednjih primerih:
(a) V primeru protipravnega poskusa odstopa kupca od kupoprodajne pogodbe in posledične nezmožnosti stika z njim glede nadaljnjega ukrepanja;
b) V primeru reklamacije blaga s strani kupca, ko bo ta reklamacija ocenjena kot neutemeljena in posledično nezmožnost stika z njim glede nadaljnjega ukrepanja;
c) V primeru reklamacije blaga s strani kupca, ko bo ta reklamacija ocenjena kot neutemeljena in kupec prodajalca izrecno obvesti, da ga (kupca) blago ne zanima več;
d) V primeru reklamacije blaga s strani kupca, ko bo prodajalec blago poslal nazaj na naslov kupca, ki blaga ne prevzame in se blago vrne nazaj prodajalcu;
e) V vseh ostalih primerih, ko bo kupec blago poslal na naslov prodajalca brez kakršnih koli podatkov in posledično nezmožnosti vzpostavitve stika s kupcem.
 
Prodajalec si nadalje pridržuje pravico do preklica naročila kupca do prevzema blaga s strani kupca. V tem primeru bo prodajalec kupcu brez nepotrebnega odlašanja vrnil vsa sredstva, ki jih je prejel od kupca v zvezi z naročilom, in sicer z brezgotovinskim nakazilom na bančni račun, ki ga navede kupec.
 
5.8. Če je kupcu skupaj z blagom izročeno tudi darilo, je darilna pogodba med prodajalcem in kupcem sklenjena z odpovednim pogojem, da če kupec odstopi od pogodbe, darilna pogodba za tako darilo izgubi učinek in kupec je dolžan prodajalcu vrniti darilo skupaj z blagom. V primeru, da kupec darila ne vrne skupaj z blagom, ima prodajalec pravico zmanjšati vrnjeno kupnino za vrednost nevrnjenega darila.


5.9. Žarnice (svetlobni viri), ki jih dobite kot darilo ali popolnoma brezplačno ob kupljenih svetilih, so promocijski artikli. Teh garancija ne pokriva.
 
5.10. Kupec – potrošnik ima pravico odstopiti od pogodbe. V kolikor je kupec podjetnik in je v naročilu navedel matično ali davčno številko, ni več potrošnik. Iz tega razloga, v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2), nima pravice do vračila blaga v 14 dneh od dostave blaga.
 

   6. PREVOZ IN DOSTAVA BLAGA

6.1. V kolikor je način prevoza dogovorjen na podlagi posebne zahteve kupca, kupec nosi tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.
 
6.2. Če je prodajalec v zvezi s kupoprodajno pogodbo dolžan blago dostaviti v kraju, ki ga je kupec določil v naročilu, mora kupec prevzeti blago ob dostavi.
 
6.3. Če mora biti blago zaradi razlogov na strani kupca dostavljeno večkrat ali na kakršen koli drug način, kot je naveden v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane z večkratno dostavo blaga, oz. drug način pošiljanja.
 
6.4. Ob prevzemu blaga od prevoznika je kupec dolžan preveriti neoporečnost embalaže blaga in v primeru morebitnih napak takoj obvestiti prevoznika. (najkasneje v 2 delovnih dneh). Kupec je dolžan to izkazati s fotodokumentiranjem poškodbe, če je blago, poškodovano v transportu, dostavljeno.  Če embalaža dokazuje nepooblaščen vnos v pošiljko, kupec pošiljke ni dolžan prevzeti od prevoznika. Prav tako je kupec dolžan preveriti, ali je ob prevzemu blaga od prevoznika prejel zahtevano količino blaga. V primeru morebitnih razhajanj nas je potrebno kontaktirati v najkrajšem možnem času (najkasneje v 2 delovnih dneh), da lahko začnemo reševati primer in morebitna neskladja uspešno odpravimo.
 

6.5. Po oddanem naročilu kupec prejme povezavo za sledenje pošiljke. V primeru, da je pošiljka po sledenju videti kot dostavljena, vendar je prejemnik ni prejel, je dolžan pošiljatelja obvestiti o pošiljki v najkrajšem možnem času, najkasneje v 5 dneh od dneva dostave. določeno v sledenju prevoznika.

 

6.6. Druge pravice in obveznosti strank, povezane s prevozom blaga, se lahko spremenijo s posebnimi pogoji dobave prodajalca, če jih izda prodajalec.

 

   7. PRAVICE ZARADI POMANJKLJIVE IZVEDBE

7.1. Pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi s pravicami zaradi pomanjklive izvedbe urejajo veljavne splošno zavezujoče pravne določbe (zlasti Zakon o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).
 
7.2. Prodajalec zagotavlja kupcu, da blago ob prevzemu nima napak. Prodajalec je odgovoren kupcu, da ob prevzemu blaga:  
 • ima blago lastnosti, o katerih sta se stranki dogovorili, in če dogovora ni, ima blago lastnosti, ki jih je prodajalec ali proizvajalec opisal ali ki jih je kupec pričakoval glede na naravo blaga in oglaševanje, ki sta ga izvajala (prodajalec ali proizvajalec),
 • blago ustreza namenu, ki ga za uporabo blaga navaja prodajalec ali za katerega se blago te vrste običajno uporablja,
 • blago s svojo kakovostjo in izvedbo ustreza dogovorjenemu vzorcu ali izvirniku, če je bila kakovost ali izvedba določena na podlagi dogovorjenega vzorca ali izvirnika,
 • blago je v ustrezni količini, stopnji ali teži in
 • blago izpolnjuje zakonske zahteve.
 
7.3. Izdelki za potrošnike so predmet garancije od 2 do 5 let (24 do 60 mesecev), za vsak posamezen izdelek je določena garancijska doba vedno navedena v podatkih o izdelku. V primeru pravne osebe je garancijska doba 12 mesecev za vse izdelke.

7.4 Določbe člena 7.2 Pogojev poslovanja ne veljajo za blago, prodano po nižji ceni za napako, za katero je bila nižja cena dogovorjena, za obrabo blaga zaradi njegove normalne uporabe, v primeru rabljenega blaga za napako, ki ustreza stopnji uporabe ali obrabe, ki jo je blago imelo ob prevzemu, ali če izhaja to iz narave blaga.
 
7.5. Če se napaka pojavi v šestih mesecih po prevzemu, se šteje, da je bilo blago pomanjkljivo že ob prevzemu. Kupec je upravičen, da uveljavi pravico zaradi napake, ki nastane pri potrošniškem blagu, v štiriindvajsetih mesecih od prevzema.
 
7.6. Kupec bo uveljavljal pravico do pomanjkljive izvedbe, v primeru potrebe po vračilu izdelka prodajalcu pa bo kupec paket vrnil na naslov, ki ga je navedel prodajalec.
 
7.7. Nadaljnje pravice in obveznosti strank v zvezi z odgovornostjo prodajalca za napake lahko ureja prodajalčeva politika vračila, ki je dostopna na spletni strani.

7.8. V primeru vračila transportnih stroškov po reklamaciji blaga s strani kupca, je kupec upravičen do povračila transportnih stroškov le v najnižjem ponujenem znesku.
 
7.9. Prodajalec obvešča kupca, da ima lahko blago, ki vsebuje kemična lepila ali druge spojine, po razpakiranju neprijeten vonj. Blago ni kemično ali fizikalno škodljivo, vonj izgine po kratkem času. Zato takega blaga ni mogoče šteti za pomanjkljivo.
 
7.10. Prodajalec kupca opozarja, da se lahko realne barve izdelkov nekoliko razlikujejo od barv na fotografijah, odvisno od nastavitev in tipa vašega monitorja/telefona. Prave barve izdelkov so navedene v opisu teh izdelkov.
 

   8. DRUGE PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8.1. Kupec pridobi lastništvo nad blagom v trenutku, ko je plačana celotna nabavna cena blaga in blago prevzame kupec.
 
8.2. Prodajalec v zvezi s kupcem ni vezan na noben kodeks ravnanja v smislu določb Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).
 

8.3. Pritožbe potrošnikov prodajalec obravnava preko kontaktnega obrazca. Obvestilo o rešitvi reklamacije kupca prodajalec pošlje na elektronski naslov kupca.
 
8.4. Če je kupec potrošnik po veljavni zakonodaji in nastane potrošniški spor med podjetjem Donoci s.r.o. in kupcem, ki ga ne uspe rešiti sporazumno, kupec priznava, da je upravičen vložiti predlog za izvensodno rešitev takega spora. Za izvensodno reševanje potrošniških sporov iz naslova kupoprodajne pogodbe je pristojen Evropski center za reševanje sporov, s sedežem Tomšičeva ulica 6, 1000 Ljubljana, spletna stran: http://www.ecdr.si. Za reševanje sporov med prodajalcem in kupcem iz naslova kupoprodajne pogodbe se lahko uporablja platforma za spletno reševanje sporov na naslovu http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 
8.5. Evropski potrošniški center Slovenija, s sedežem Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, spletna stran: https://www.epc.si je kontaktna točka po Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta EU št. 524/2013. z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov in spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (Uredba o spletnem reševanju potrošniških sporov).
 
8.6. Prodajalec ima pravico prodajati blago na podlagi obrtnega dovoljenja. Nadzor nad trgovino izvaja v okviru svoje dejavnosti pristojni urad za obrt. Nadzor nad varstvom osebnih podatkov izvaja Urad za varstvo osebnih podatkov. »Evropski center za reševanje sporov« v omejenem obsegu opravlja nadzor nad spoštovanjem Zakona o varstvu potrošnikov s spremembami in dopolnitvami.
 
8.7. Kupec s tem prevzema tveganje spremenjenih okoliščin v smislu Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2).
 
8.8. Varovanje osebnih podatkov je zagotovljeno v skladu z veljavno zakonodajo, zlasti z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta 2016/679, ter v skladu s politiko zasebnosti, navedeno na tem spletnem mestu.
 
 

   9. DOSTAVA 

9.1. Kupcu se lahko dostavi na elektronski naslov kupca.
 
 

   10. KONČNE DOLOČBE

10.1. V kolikor razmerje, ki temelji na kupoprodajni pogodbi, vsebuje mednarodni (tuji) element, se stranki strinjata, da je odnos urejen s češkim pravom. To ne vpliva na pravice potrošnikov v skladu s splošno zavezujočimi pravnimi predpisi.
 
10.2. Če je katera koli določba Pogojev poslovanja neveljavna ali neučinkovita ali če taka postane, se namesto neveljavnih določb uveljavlja določba, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb.
 
10.3. Kupoprodajno pogodbo, vključno s pogoji poslovanja, je prodajalec arhiviral v elektronski obliki in ni dostopna.
 
10.4. Prilogo k pogojem poslovanja tvori vzorčni obrazec za odstop od kupoprodajne pogodbe.
 
10.5. Kontaktni podatki prodajalca: naslov za dostavo Pražská 2532/4, Blansko 678 01, Češka, telefon 01 600 93 29.
 


V Blanskem dne 30. 9. 2023Autor článku:

Karin
Karin Specialist za podporo strankam

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

Vprašajte karkoli

Martin

Imate vprašanje? Kontaktirajte nas!

01 600 93 29 (Pon - Pet, 8:00 - 16:30)

Vprašajte
 
                     

Copyright © 1993 – 2024 Donoci®. Vse pravice pridržane. Informacije o obdelavi osebnih podatkov. i